JOHAN PERWE

 FÖRFATTARE  JOURNALIST  HISTORIKER

 

Böcker

Svenska i Gestapos tjänst. V140 Babs. Carlsson Bokförlag, 2011

Livräddare. Bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin. Carlsson Bokförlag, 2018.

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin 1903-2003. Streiffert förlag, 2003.

Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945. Carlsson Bokförlag, 2016

Svenska Victoriaförsamlingen Berlin 1903-2003.Streiffert förlag, 2003.

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.