JOHAN PERWE

 FÖRFATTARE  JOURNALIST  HISTORIKER

 

Under senare delen av andra världskriget ledde Bombprästen Erik Perwe en organiserad hjälpverksamhet vid svenska kyrkan i Berlin för förföljda judar och andra politiska flyktingar.
 
Dag som natt hjälpte församlingen desperata och jagade människor med mat, skydd, logi och omtanke. Identitetshandlingar förfalskades och flyktingar gömdes i kyrkans lokaler, och i största hemlighet samarbetade Erik Perwe med tyska motståndsmän.
 
I slutet av kriget förbereddes en massevakuering av judiska och politiska flyktingar som under en längre tid lyckats hålla sig gömda i Berlin. Nu skulle dessa människospillror räddas till Sverige med hjälp av falska svenska pass. Men Erik Perwe fick aldrig fullfölja sin gärning, han dog den 29 november 1944 när trafikflygplanet mellan Berlin och Stockholm störtade i havet utanför Falsterbo.

 

Boken "Bombprästen" är baserad på Erik Perwes dagböcker, privat och officiell korrespondens, dokument i svenska och tyska arkiv samt intervjuer med hjälparbetare och överlevanden. 
 
Boken är slutsåld sedan många år. Våren 2018 utkommer en ny uppdaterad utgåva ut på Carlssons BokförlagLivräddare. 

Bombprästen. Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.