JOHAN PERWE

 FÖRFATTARE  JOURNALIST  HISTORIKER

 

Jag är född 1964, uppväxt i Norrköping och Träslövsläge, med journalistexamen i Göteborg och fil kand. i historia vid Stockholms universitet. Under flera år arbetade jag som redaktör för en mindre tidskrift och senare som skribent med historiska reportage som specialitet. Efter tolv år som pressansvarig på myndigheten Forum för levande historia är jag nu tjänstledig för att satsa på mitt författarskap under 2018-2019. Två år då jag ska forska, författa, frilansa och föreläsa på heltid. 

Som författare intresserar jag mig särskilt för svensk-tyska förbindelser, hjälpverksamhet och motståndsarbete under andra världskriget. Enskilda aktörers valmöjligheter, ageranden och berättelser står alltid i centrum. Vad drev exempelvis de antinazistiska kämparna och räddarna som i pressade situationer och med risk för sina liv vågade ta ställning mot naziregimen? Min bok Bombprästen behandlar hjälpverksamheten för judiska flyktingar i Berlin under krigsåren.

Våren 2018 kommer en ny uppdaterad utgåva - Livräddare - baserad på nyfunnet, tidigare okänt källmaterial och med hänsyn till nya forskningsrön.

Även den andra mörkare sidan av mänskligheten engagerar mig. Senast skildrade jag en svensk-tysk kvinna som blev angivare för Gestapo i boken V140 Babs. Hur resonerade hon? Och alla de andra personer som valde att bli nazister, medlöpare och förövare? Går det att göra skillnad på de som levde i en diktatur och de i en demokrati? Var det acceptabelt att vara konfidentiell informatör i neutrala Sverige, men inte i krigförande Nazityskland?  

Min tredje bok Mörkläggning behandlar nazismens ankomst till  Norrköping, motreaktioner och konsekvenser. Fokus ligger på olika Norrköpingsbors ageranden och särskilda händelser i arbetarstaden. Personliga berättelser om de lokala nazisternas ageranden, demokratikämparnas motstånd och hjälp till flyktingar. En historia som varit glömd och gömd. Tills nu.

Boken har fått bra genomslag i medierna. Se länkarna nedan: 
SVT
Sveriges Radio
Expressen 
Norrköpings Tidningar 
Kultursidan Norrköping

Vid sidan om mitt skrivande föreläser jag kontinuerligt om nazism, angiveri, flyktinghjälp, motstånd och civilkurage med anknytning till andra världskriget och Förintelsen. Utgångspunkten är ofta mina böcker. För bokning se Författarcentrums webbplatsNormalt utgår jag från Författarförbundets minimirekommendationer för offentliga framträdanden.

För aktuella föreläsningar se mitt kalendarium. Följ mig även via sociala medier. 

Om mig

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.