Jag är författare, journalist och historiker uppväxt i Norrköping och Träslövsläge utanför Varberg. I bagaget har jag en journalistexamen från Göteborg och en fil kand. i historia, statsvetenskap och religion vid Stockholms universitet. 

I dag bor jag i Vaxholm och arbetar på Forum för levande historia i Stockholm. Det senaste året har jag varit tjänstledig för att på heltid kunna ägna mig åt att forska och skriva på en fackbok om nazism och motstånd i Linköping under 1930-talet och krigsåren. Beräknad utgivning i maj 2022. 

Jag har även arbetat som kurator och producerat texter till flera utställningar, nu senast Medlöperi och Motstånd på Stadsmuseet i Norrköping, en utställning om nazister och demokratikämpar i Norrköping 1933-1945 som visas fram till hösten 2022. Genomslaget har varit över förväntan. 

Som författare intresserar jag mig för svensk-tyska förbindelser, hjälpverksamhet och motståndsarbete under andra världskriget. Enskilda aktörers valmöjligheter, ageranden och berättelser står ofta i centrum. Vad drev exempelvis de antinazistiska kämparna och räddarna som i pressade situationer och med risk för sina liv vågade ta ställning mot naziregimen?

Min senaste bok Livräddare som utkom våren 2018 är en reviderad och utökad utgåva av tidigare bok, baserad på nyupptäckta källmaterial i form av predikningar, korrespondens, arkivdokument och ny forskning. Boken handlar om en grupp svenskar som gjorde motstånd mot den nazityska regimen genom att gömma och rädda judiska flyktingar. En berättelse om motstånd och hjälpnätverk under svåra förhållanden, om engagerade svenskar och tyskar som osjälviskt visade civilkurage i en tid när de flesta valde att göra tvärtom.

Även den andra mörkare sidan av mänskligheten engagerar mig. I boken Svenska i Gestapos tjänst skildrar jag hur en svensk-tysk kvinna blev angivare för Gestapo. Hur resonerade hon? Och alla de andra som valde att bli nazister, medlöpare och förövare? Går det att göra skillnad på de som levde i en diktatur och de i en demokrati? Var det acceptabelt att vara konfidentiell informatör i neutrala Sverige, men inte i krigförande Nazityskland?  

Jag är särskilt intresserad av lokala perspektiv. Min bok Mörkläggning behandlar nazismens ankomst till arbetarstaden Norrköping, motreaktioner och konsekvenser. Med fokus på olika Norrköpingsbors ageranden, poltiska möten och händelser i arbetarstaden. Personliga berättelser om de lokala nazisternas ageranden, demokratikämparnas motstånd och flyktinghjälpare. Tidigare gömda och glömda.

Vid sidan om mitt skrivande föreläser jag om nazism, angiveri, flyktinghjälp, motstånd och civilkurage med anknytning till andra världskriget och Förintelsen. Utgångspunkten är ofta mina böcker. 

För aktuella föreläsningar se mitt Kalendarium. Boka mig gärna via Författarcentrums webbplats

Om mig

Website Created & Hosted by Doteasy Web Hosting Canada